تاریخ انتشار خبر: ۱۹ , تیر, ۱۳۹۵ | ۱۷:۰۵:۵۰
کد مطلب : 118096

عکس/ دختری که دماغ ندارد

الی دختری که بدون بینی متولد شده و روی گلویش جراحی نای انجام شده تا به تنفس او کمک کند.