تاریخ انتشار خبر: ۶ , شهریور, ۱۳۹۳ | ۱۰:۴۷:۲۹
کد مطلب : 41793

عکس/ دختر شجاع فلسطینی

کودکان فلسطینی در نزدیکی ایست بازرسی اسرائیل در حبرون

عکس/ دختر شجاع فلسطینی