تاریخ انتشار خبر: ۲۳ , خرداد, ۱۳۹۵ | ۰۰:۱۸:۰۱
کد مطلب : 114232

عکس دیده نشده از مرحوم سبزواری در کنار رهبرانقلاب

عکس دیده نشده از مرحوم حمید سبزواری پدر شعر انقلاب در کنار رهبرانقلاب در تاریخ ۸۴/۷/۲۷.

عکس دیده نشده از مرحوم سبزواری در کنار رهبرانقلاب