تاریخ انتشار خبر: ۱۲ , اسفند, ۱۳۹۴ | ۰۹:۴۴:۱۷
کد مطلب : 111067

عکس/ راهکاری برای جلوگیری از سرعت غیرمجاز

یک مرد عرب برای جلوگیری از سرعت غیر مجاز عکس کودکش را بر روی سرعت سنج ماشین چسبانده تا هر وقت قصد داشت بیشتر از ۱۰۰ کیلومتر حرکت نمایند به کودکش فکر نماید.

راهکاری برای جلوگیری از سرعت غیر مجاز! + عکساسفند ۱۲, ۱۳۹۴	درچند رسانه ایبه گزارش اویس، کاربران عرب در روزهای اخیر تصویری را در اینترنت به صورت گسترده بازنشر کردند که در آن یک مرد عرب برای جلوگیری از سرعت غیر مجاز عکس کودکش را بر روی سرعت سنج ماشین چسبانده تا هر وقت قصد داشت بیشتر از ۱۰۰ کیلومتر حرکت نمایند به کودکش فکر نماید