تاریخ انتشار خبر: ۱۷ , فروردین, ۱۳۹۴ | ۱۳:۴۲:۴۲
کد مطلب : 79529

عکس / رفیق هاشمی در کنار فرح‌

نیک آهنگ کوثر کاریکاتوریست اصلاح طلب که با فرار از کشور سفره دل مهدی هاشمی را بر ملا کرده بود با دست بوسی فرح و ربع پهلوی دست ضدانقلابی اش را مشخص کرد.وی که با فرار از کشور سفره دل مهدی هاشمی را بر ملا کرده بود و نوارهای زیادی از صدای مهدی هاشمی با خود را در خصوص لزوم تحریم ایران از سوی غربیها را برملا کرده بود و از سوی مهدی هاشمی به مزدوری نهادهای اطلاعاتی کشور متهم شده بود با دست بوسی فرح و ربع پهلوی دست ضدانقلابی اش را مشخص کرد.

عکس / رفیق مهدی هاشمی درکنار فرح پهلوی