تاریخ انتشار خبر: ۲۷ , مرداد, ۱۳۹۳ | ۱۹:۰۲:۵۵
کد مطلب : 39543

عکس/ سجده شکر یک انگلیسی

“محمد فرح”دونده سرشناس و مسلمان بریتانیایی بعد از قهرمانی در دو پنج هزارمتر مردان اروپا در زوریخ، اینگونه از پروردگار خود شکرگزاری کرد.

عکس/ سجده شکر یک انگلیسی