تاریخ انتشار خبر: ۱۱ , دی, ۱۳۹۳ | ۱۶:۱۳:۱۹
کد مطلب : 63768

عکس/ سومین کلانشهر دارای متروی ایران

تاسیس سازمان قطار شهری شیراز در سال ۱۳۸۰ و آغاز عملیات اجرایی خط ۱ قطار شهری شیراز در سال ۱۳۸۱٫

به گزارش مشرق به نقل از سازمان قطار شهری شیراز و حومه، انجام مطالعات اولیه سیستم حمل و نقل عمومی شیراز در سال ۱۳۵۵ توسط مشاور خارجی و پس از آن انجام مطالعات جدید شهر شیراز در سال ۱۳۶۹ توسط جمعی از اعضا هیئت علمی دانشگاه و تائید ضرورت استفاده از شبکه ریلی به عنوان توسعه سیستم حمل و نقل عمومی.
بازبینی مطالعات قبلی شهر شیراز در جهت تکمیل و تدوین مطالعات جامع حمل و نقل عمومی در سال ۱۳۷۸ و ارائه مسیرهای مناسب جهت راه اندازی مترو و در نهایت انتخاب و ارائه گزینه برتر از بین آنها.
تاسیس سازمان قطار شهری شیراز در سال ۱۳۸۰ و آغاز عملیات اجرایی خط ۱ قطار شهری شیراز در سال ۱۳۸۱٫