تاریخ انتشار خبر: ۲۱ , تیر, ۱۳۹۴ | ۱۹:۳۰:۳۲
کد مطلب : 98922

عکس/ شام ایرانی خبرنگاران در وین

پس از گذشت حدود دو هفته از شروع دور جدید مذاکرات دیپلمات های ایرانی با گروه ۵+۱،خبرنگاران هم با تمدید حضور خود در وین مشغول رساندن وقایع و اتفاقات در محل مذاکرات هستند که البته تاکنون خالی از حاشیه هم نبوده است. اما ظاهرا غذاهای سوئیسی به مذاق خبرنگاران سازگاری نداشته و طبخ ایرانی در اولویت سفارش های خبرنگاران قرار دارد.

عکس/ شام ایرانی خبرنگاران در وین