تاریخ انتشار خبر: ۴ , شهریور, ۱۳۹۳ | ۰۰:۵۸:۰۳
کد مطلب : 41202

عکس: شب نشینی تهرانی ها

شب نشینی در پارکها و بوستانهای شهری شبهای تابستان فرصت مناسبی است که خانواده ها دل از آپارتمان های کوچک رها کنند و ساعاتی را به همراه خانواده در بوستانهای سرسبز پایتخت بگذارند.

عکس: شب نشینی تهرانی ها

عکس: شب نشینی تهرانی ها

عکس: شب نشینی تهرانی ها

عکس: شب نشینی تهرانی ها

عکس: شب نشینی تهرانی ها

عکس: شب نشینی تهرانی ها

عکس: شب نشینی تهرانی ها

عکس: شب نشینی تهرانی ها

عکس: شب نشینی تهرانی ها

عکس: شب نشینی تهرانی ها

عکس: شب نشینی تهرانی ها

عکس: شب نشینی تهرانی ها

عکس: شب نشینی تهرانی ها

عکس: شب نشینی تهرانی ها

عکس: شب نشینی تهرانی ها

عکس: شب نشینی تهرانی ها

عکس: شب نشینی تهرانی ها

عکس: شب نشینی تهرانی ها

عکس: شب نشینی تهرانی ها