تاریخ انتشار خبر: ۱۳ , تیر, ۱۳۹۳ | ۱۹:۳۷:۲۱
کد مطلب : 35109

عکس: عاقبت نکشیدن ترمز دستی

به دلیل نکشیدن ترمز دستی این ماشین خود به خود از بالای سراشیبی راه افتاده و بر روی درخت ها معلق مانده است/چین

عکس: عاقبت نکشیدن ترمز دستی