تاریخ انتشار خبر: ۱۵ , دی, ۱۳۹۳ | ۰۶:۳۸:۰۲
کد مطلب : 64627

عکس/ غلام‌بچه‌های زن ناصرالدین‌شاه

والی زاده ( یکی از زنان ناصرالدین شاه قاجار ) به اتفاق دو تن از کنیزها و عده ای از غلام بچه های دربار

عکس/ غلام‌بچه‌های زن ناصرالدین‌شاه