تاریخ انتشار خبر: ۱۳ , اردیبهشت, ۱۳۹۴ | ۲۰:۰۸:۵۱
کد مطلب : 85411

عکس/ فاجعه در کارون

فاجعهء محیط زیستی در ایران : رود کارون ۱۳۷۳ ، رود کارون ۱۳۹۰ .. سدهای بی شمار چیزی از کارون باقی نگذاشته اند .

عکس/ فاجعه در کارون