تاریخ انتشار خبر: ۱۵ , اردیبهشت, ۱۳۹۵ | ۱۱:۲۸:۲۲
کد مطلب : 111905

عکس/ فوتبال‌دستی بازی کردن حسین رضازاده

در حاشیه بازدید حسین رضازاده از سرای احسان، مرکز نگهداری و توانمند سازی بیماران روانی مزمن در موسسه خیریه حمایت از آسیب دیدگان اجتماعی کهریزک

عکس/ فوتبال‌دستی بازی کردن حسین رضازاده