تاریخ انتشار خبر: ۳ , مرداد, ۱۳۹۵ | ۲۲:۰۰:۱۳
کد مطلب : 120991

عکس/ لحظه ی زایمان اسب دریایی نر

در باور ما چنین انگاشته شده که همیشه جنس ماده است که فرزند را متولد می کند اما این زادآوری در مورد اسب دریایی بر عکس است. وقتی اسب دریایی ماده تخم ریزی می کند، آن ها را درون کیسه ای زیر دم اسب دریایی نر قرار می دهد.

عکس/ لحظه ی زایمان اسب دریایی نر