تاریخ انتشار خبر: ۱۱ , مرداد, ۱۳۹۵ | ۱۹:۵۳:۲۸
کد مطلب : 121860

عکس/ مار پیتون با خوردن جوجه تیغی خودکشی کرد

مار پیتون یک جوجه تیغی را بلعید و همین مسئله باعث مرگ هر دوی آنها شده است.

یک مار پیتون که یک جوجه تیغی بزرگ را بلعیده بود به سرانجامی تلخ مبتلا شد و هم خودش و هم جوجه تیغی کشته شدند.

جوجه تیغی در درون شکم مار تیغهایش را باز و در شکم مار فرو کرد نتیجه خونریزی داخلی مار و کشتن مار بود. ماموران حیات وحش پارک ملی آفریق، که با جثه عظیم و باد کرده مار پیتون مواجه شده بودند با باز کردن شکم مار تیغ های جوجه تیغی را در جدار شکم مار یافتند و در این حال جثه مرده جوحه تیغی را نیز از درون شکم مار در آوردند.