تاریخ انتشار خبر: ۲۱ , شهریور, ۱۳۹۳ | ۱۱:۲۵:۳۰
کد مطلب : 45227

عکس / ما را نگاه می کنند

امروز نزدیک به ۳۰ سال است که آن ها به شهادت رسیده اند اما نگاه هایشان هرگز پشت غبار برخاسته از طوفان زمان محو نخواهد شد.

“شهید” یکی از نام های خداوند  و به معنای “گواه” است.  “والله شهید علی ما تعملون” یا “ان الله کان علی کل شیء شهیدا” و حضرت حق، چنان لطفی به کشته گان راه خود دارد که این نام را به آنان اهدا نموده است. گاهی بد نیست حواسمان به این باشد که شهدا دارند نگاهمان می کنند. نگاه های سنگینی هم دارند و اگر بخواهی سرت را به دنیا و چرب و شیرینش گرم کنی، چاره ای نداری جز آن که چشم در چشمشان نیندازی و سرت به خاک و خاکدانی باشد.

عکسی که می بینید، نگاه های دو تن از شهدای گردان حمزه از لشگر حضرت رسول(ص) را نشان می دهد. از راست به چپ: شهید بهروز آذری وشهید ابوالفضل آقاجانی. امروز نزدیک به ۳۰ سال است که آن ها به شهادت رسیده اند اما نگاه هایشان هرگز پشت غبار برخاسته از طوفان زمان محو نخواهد شد. و چه زیبا گفت سید شهیدان اهل قلم: ” پندار ما این است که ما مانده ایم و شهدا رفته اند، اما حقیقت آن است که زمان ما را با خود برده است”.

شادی روح پاکشان صلوات
عکس / ما را نگاه می کنند
منبع: جهان نیوز