تاریخ انتشار خبر: ۳۱ , فروردین, ۱۳۹۴ | ۱۴:۴۴:۲۲
کد مطلب : 81285

عکس/ مراحل گوارش تمساح در شکم پیتون

مارهای پیتون یکی از برترین شکارچیان در دنیای خزندگان محسوب می شوند که نه تنها برای اندازه بزرگ خود بلکه به واسطه شکار طعمه هایی بزرگ و غیر معمول شناخته شده هستند.

مارهای پیتون یکی از برترین شکارچیان در دنیای خزندگان محسوب می شوند که نه تنها برای اندازه بزرگ خود بلکه به واسطه شکار طعمه هایی بزرگ و غیر معمول شناخته شده هستند. در این میان، حتی تمساح که خود از جمله شکارچیان برتر در میان خزندگان محسوب می شود ممکن است در برنامه غذایی یک مار پیتون قرار بگیرد. در ادامه عکس های پرتو ایکس از روند گوارش یک تمساح در یک مار پیتون را شاهد هستیم.

روز اول

روز اول
روز دوم

روز دوم
روز سوم

روز سوم
روز چهارم

روز چهارم
روز پنجم

روز پنجم
روز ششم

روز ششم
روز هفتم

روز هفتم