تاریخ انتشار خبر: ۱۴ , بهمن, ۱۳۹۳ | ۲۳:۰۲:۴۳
کد مطلب : 71582

عکس/ مسجد ویژه زنان در آمریکا

برای اولین بار درآمریکا مسجدی ویژه زنان درشهر لس آنجلس افتتاح شد.به گزارش روزنامه لس آنجلس تایمز روزجمعه بیش از۱۰۰زن درکنار یکدیگر جمع شدند تااولین نماز را دراولین مسجدویژه زنان درآمریکا به جای آوردند

مطالب مرتبط