تاریخ انتشار خبر: ۱۸ , مرداد, ۱۳۹۵ | ۱۱:۵۵:۲۹
کد مطلب : 122705

عکس/ ناراحتی روزبهانی پس از حذف از المپیک

احسان روزبهانی پس از حذف ناباورانه از المپیک به شدت ناراحت بود.

عکس/ ناراحتی روزبهانی پس از حذف از المپیک