تاریخ انتشار خبر: ۱۷ , شهریور, ۱۳۹۴ | ۱۳:۵۸:۴۶
کد مطلب : 100611

عکس/ نجاستِ روسی در سنگر دشمن بعثی

توجه کنید، جوان رزمنده، این سند تاریخی را با تکه کاغذی به دست گرفته است تا دستش مستقیما با شیشه‌ی مشروب تماس نداشته باشد.

به گزارش مشرق، تصویری که پیش رو دارید، احتمالا اواسط سال ۱۳۶۰شمسی در جبهه ی خوزستان به ثبت رسیده است. رزمنده‌ای بسیجی،یک بطری مشروب الکلی روسی را که از وسایل دشمن بعثی پیدا کرده، به سمت دوربین گرفته است. توجه کنید، رزمنده‌ی بسیجی، این سند تاریخی را با تکه کاغذی به دست گرفته است تا دستش مستقیما با شیشه‌ی مشروب تماس نداشته باشد.

عکس/ نجاستِ روسی در سنگر دشمن بعثی