تاریخ انتشار خبر: ۲۶ , تیر, ۱۳۹۵ | ۱۴:۴۷:۱۵
کد مطلب : 119529

عکس/ نحوه بازجویی از کودتاچیان

بازجویی فرماندار ساکریا در ترکیه از نظامیان کودتاچی بازداشت شده

عکس/ نحوه بازجویی از کودتاچیان