تاریخ انتشار خبر: ۳۰ , تیر, ۱۳۹۵ | ۱۴:۵۲:۱۱
کد مطلب : 120295

عکس/ نمایش دردآور یک هندو

نمایش دردآور جوان هندو با قرار دادن یک گاو بر روی زانوهایش، بانگالور

عکس/ نمایش دردآور یک هندو