تاریخ انتشار خبر: ۲۱ , مهر, ۱۳۹۳ | ۱۶:۴۲:۱۵
کد مطلب : 49912

عکس/ نگهبانان مزارع پسته کرمان

۱ ماه قبل از برداشت پسته (مراد ماه) و وقتی که پسته به مغز میاید کارشان شروع میشود و تا پایان پسته چینی ادامه می یابد برای خودشان آلونکی از خارهای بیابان یا آجر درست میکنند و شبانه روز از مزارع پسته حراست و نگهبانی میکنند تا سارقان پسته نتوانند دسترنج یک سال پسته کشاورزان را به سرقت ببرند.