تاریخ انتشار خبر: ۲۳ , بهمن, ۱۳۹۴ | ۱۰:۱۸:۵۰
کد مطلب : 108804

عکس هایی که بوی زندگی می دهند

نگهداری از دام، خوردن یک تکه نان محلی و چیدن میوه رسیده از درخت، تجربه زندگی در روستا در قاب دوربین عکاسی که زندگی را به تصویر کشیده است.

 لذت خوردن نان محلی و چیدن میوه از درخت را تنها در روستا می توان تجربه کرد، جایی دور از شهرها و سروصدای زندگی ماشینی، جایی که دعوا بر سر یک لقمه نان وجود ندارد، و آرامش را می توان در چهره ها دید و استرس هنوز تعریف نشده است.

کسی منکر سختی های زندگی روستائیان نیست از نداشتن برق و گاهی اوقات در فصل سرما ابزاری برای گرمایش، اما طبیعت با آرامش قرین است، در قریه زندگی را می دوزند، همه یک خانواده اند و زندگی ها هنوز بوی سادگی و محبت می دهد.
در این گزارش سعی کرده ایم عکس هایی را برای شما قرار دهیم که علاوه بر زنده بودن آن بوی امید، محبت، صفا ،صمیمیت و از همه مهمتر بوی زندگی می دهند.
عکس هاییکه بوی زندگی می دهند ( قسمت بیست و سوم)
عکس هاییکه بوی زندگی می دهند ( قسمت بیست و سوم)
عکس هاییکه بوی زندگی می دهند ( قسمت بیست و سوم)
عکس هاییکه بوی زندگی می دهند ( قسمت بیست و سوم)
عکس هاییکه بوی زندگی می دهند ( قسمت بیست و سوم)
عکس هاییکه بوی زندگی می دهند ( قسمت بیست و سوم)
عکس هاییکه بوی زندگی می دهند ( قسمت بیست و سوم)
عکس هاییکه بوی زندگی می دهند ( قسمت بیست و سوم)
عکس هایی که بوی زندگی می دهند ( قسمت بیست و سوم)
عکس هایی که بوی زندگی می دهند ( قسمت بیست و سوم)
عکس هایی که بوی زندگی می دهند ( قسمت بیست و سوم)
انتهای پیام/