تاریخ انتشار خبر: ۱۶ , شهریور, ۱۳۹۳ | ۱۳:۲۳:۱۸
کد مطلب : 44240

عکس/ هواپیمای سربازان آمریکایی

بازگشت سربازان آمریکایی با هواپیما به کشورشان، پس از یک ماموریت ۹ ماهه

بازگشت سربازان آمریکایی با هواپیماl به آمریکا پس  از یک ماموریت 9 ماهه
منبع: عصر ایران