تاریخ انتشار خبر: ۱۲ , مرداد, ۱۳۹۳ | ۱۷:۵۰:۱۳
کد مطلب : 37320

عکس: وقتی تازه موبایل آمده بود!

این حیرت است یا بازیگوشی؟

عکس: وقتی تازه موبایل آمده بود!