تاریخ انتشار خبر: ۱۵ , بهمن, ۱۳۹۴ | ۱۵:۳۴:۵۷
کد مطلب : 107320

عکس/ پشه Aedes ناقل ویروس زیکا

عکس/ پشه Aedes ناقل ویروس زیکا