تاریخ انتشار خبر: ۳ , خرداد, ۱۳۹۴ | ۱۸:۰۷:۵۶
کد مطلب : 91422

عکس/ گوینده خبر آزادسازی خرمشهر

محمود کریمی علوی ده خبر آزادسازی خرمشهر است. خبر آزادسازی خرمشهر ساعت ۱۱ روز سوم خرداد ماه سال ۱۳۶۱ بدست او رسید. مدیران وقت با توجه به اهمیت مسئله می‌خواستند در نحوه اعلام خبر سنگ تمام بگذارند.

عکس/ گوینده خبر آزادسازی خرمشهر