تاریخ انتشار خبر: ۱۲ , آذر, ۱۳۹۳ | ۱۲:۳۲:۲۸
کد مطلب : 57354

عکس/ یکی از همسران ابوبکر البغدادی

عکس/ یکی از همسران ابوبکر البغدادی
عکس/ یکی از همسران ابوبکر البغدادی