تاریخ انتشار خبر: ۱۱ , اسفند, ۱۳۹۴ | ۱۷:۳۱:۱۰
کد مطلب : 110988

فلیم/ آتش گرفتن مهمان برنامه هنگام پخش زنده

اتفاقات عجیب در برنامه های زنده تلویزیونی امری عادی است . در اتفاقی دردناک، آشپز و مهمان برنامه زنده شبکه استانی مرکز ایلام، هنگام طبخ نان محلی دچار آتش سوزی می شود . عکس العمل عوامل برنامه نیز جالب توجه است.

۰۰:۰۰ ۰۰:۱۴

spaceplay / pause

qunload | stop

ffullscreen

shift + slower / faster

volume

mmute

seek

 . seek to previous

۱۲۶ seek to 10%, 20% … ۶۰%