تاریخ انتشار خبر: ۲۷ , خرداد, ۱۳۹۵ | ۱۵:۴۱:۰۲
کد مطلب : 114385
وقتی اعداد دیگر بزرگ نیستند!

فیش‌های ۲۰۰ میلیونی برای توجیه حقوق ۲۰ میلیونی!

به طور مثال وزیر کار از “فداکاری”(!) مدیر زیرمجموعه خود گفته که بر اساس آن وی حاضر نبود حقوق ۱۳ میلیونی اش را بگیرد و تنها ۶ میلیون تومان از آن را برداشت می کرد!

ماجرای فیش های حقوقی نجومی برخی مدیران دولتی، در روزهای اخیر این حُسن(۱) را برای دولت داشته تا دئیگر کسی به حقوق ده میلیونی اعتراضی نکند!

به گزارش صراط، انتشار این فیش ها ناخواسته باعث شده است تا ارقامی مانند حقوق ۱۵ یا ۲۰ میلیونی از سوی مردم رقم غیرطبیعی و بالایی به شمار نروند.

به طور مثال علی ربیعی وزیر کار که برای توضیح درباره ماجرای حقوق های نجومی به مجلس رفته بود خطاب به نمایندگان روایتی از یک “فداکاری”(!) مدیر زیرمجموعه خود را بازگو کرد که بر اساس آن وی حاضر نبود حقوق ۱۳ میلیونی اش را بگیرد و تنها ۶ میلیون تومان از آن را برداشت می کرد!

ربیعی گفت که رییس سازمان تامین اجتماعی اش، از ۱۳ میلیون حقوق خود فقط ۶ میلیون می گیرد و حتی خواهش شخص وزیر برای برداشتن مابقی دستمزد قانونی اش را هم رد کرده! با این حال توضیح نداد که همان “حقوق ۱۳ میلیونی” در مجموعه تحت مدیریتش چه جایگاهی دارد و چگونه با “سقف پرداخت ۷ برابری” قابل توجیه است؟

گفتنی است طبق قانون مدیریت خدمات کشوری سقف حقوق ماهانه مدیران دولتی نباید از هفت برابر حداقل حقوق کارمندان بیشتر باشد. اخیرا محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت گفته بود: حداقل حقوق باید ۹۰۰ هزار تومان و حداکثر آن می تواند ۷ برابر این رقم باشد.

نتیجه اظهارات نوبخت این است که هیچ حقوقی نباید از ۶ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان تجاوز کند. او البته با اشاره به اینکه “طبق قانون تجارت شرکت هایی که تابع این قانون هستند می توانند به هیئت مدیره هایشان اجازه دهند تا به میزان سود خالصشان پاداش دریافت کنند” نتیجه گیری کرده بود “نباید هیچ دریافتی بیشتر از ۹ میلیون تومان باشد.”

با این وجود صحبت از حقوق ۱۳ میلیونی و بیشتر برای یک مدیر چه معنایی دارد؟ آیا مطرح شدن یک فیش حقوقی ۲۰۰ میلیونی ارقام چند ده میلیونی را تا این حد عادی کرده است؟