تاریخ انتشار خبر: ۱ , تیر, ۱۳۹۴ | ۱۴:۱۷:۵۰
کد مطلب : 96878

فیلم/حمله راننده زن اتویوس توریستی به زن رهگذر

زن راننده اتوبوس توریستی به دلیل تصویربرداری زن رهگذر از خلفش و عبور از چراغ قرمز به زن رهگذر حمله کرد و به گفته شاهدان عینی که برای کمک مداخله کرده بودند از زن بی چاره می خواسته تصویر را پاک کند وگرنه رهایش نخواهد کرد.