تاریخ انتشار خبر: ۲۸ , مرداد, ۱۳۹۳ | ۲۳:۰۰:۲۴
کد مطلب : 39715

فیلم/ برخورد آزاردهنده داعش با زنان و دختران

سرکردگان داعش در شرایطی ادعای احیا مقررات صدر اسلام را دارند که اراذل و اوباش قفقازی، چچنی، فرانسوی، آلمانی و امریکایی پیوسته به آنها حتی با اصول ابتدایی اسلام و انسانیت نیز بیگانه اند. نحوه برخورد آنها با زنان مسلمان، هر بیننده ای را آزار می دهد.

سرکردگان داعش در شرایطی ادعای احیا مقررات صدر اسلام را دارند که اراذل و اوباش قفقازی، چچنی، فرانسوی، آلمانی و امریکایی پیوسته به آنها حتی با اصول ابتدایی اسلام و انسانیت نیز بیگانه اند. نحوه برخورد آنها با زنان مسلمان، هر بیننده ای را آزار می دهد.