تاریخ انتشار خبر: ۱۲ , خرداد, ۱۳۹۵ | ۱۰:۵۹:۱۹
کد مطلب : 112921

فیلم/ تصادف شدید کامیون با چند خودرو

یک کامیون حمل زباله هنگامی که ماشین ها پشت چراغ قرمز منتظر سبز شدن چراغ ایستاده بودند با سرعت زیاد به چنیدن ماشین برخورد کرد. در این حادثه ۴ نفر مجروح شدند که به بیمارستان منتقل شدند. این حادثه ساعت ۹صبح روز جمعه در آستین ایالت تگزاس اتفاق افتاد.

۰۰:۰۰ ۰۰:۲۸

spaceplay / pause

qunload | stop

ffullscreen

shift + slower / faster

volume

mmute

seek

 . seek to previous

۱۲۶ seek to 10%, 20% … ۶۰%

دانلود