تاریخ انتشار خبر: ۲۷ , آبان, ۱۳۹۴ | ۲۰:۱۲:۲۴
کد مطلب : 103946

فیلم/ دست های عجیب یک دختر

در این ویدئو شاهد تصاویر عجیبی از یک دختر هستید که انگشتان دست خود را برمی گرداند.

۰۰:۰۰ ۰۰:۱۳

spaceplay / pause

qunload | stop

ffullscreen

shift + slower / faster

volume

mmute

seek

 . seek to previous

۱۲۶ seek to 10%, 20% … ۶۰%

دانلود