تاریخ انتشار خبر: ۱۴ , اردیبهشت, ۱۳۹۵ | ۰۰:۳۰:۴۷
کد مطلب : 111600

فیلم/ فوت ناگهانی مجری صدا و سیما در اجرای برنامه

در این فیلم لحظه‌ی فوت ناگهانی مجری سیمای استان خراسان رضوی را در همایش روز کارگر مشاهده می کنید.

۰۰:۰۰ ۰۱:۵۲

spaceplay / pause

qunload | stop

ffullscreen

shift + slower / faster

volume

mmute

seek

 . seek to previous

۱۲۶ seek to 10%, 20% … ۶۰%

دانلود