تاریخ انتشار خبر: ۱۸ , آذر, ۱۳۹۳ | ۲۳:۰۹:۲۳
کد مطلب : 58191

فیلم/ کتک‌کاری در سخنرانی علی مطهری

در مراسم سخنرانی علی مطهری یک دانشجوی منتقد که با عدم پذیرش درخواست تریبون روبرو شده بود با زحمت خودش را نزدیک به سکوی مراسم رساند و با وجود جلوگیری از وی و کشیدن لباس و دست او گلوی وی توسط برگزار کننده اصلاح طلب برنامه گرفته شد و او را به بیرون از سالن پرت کردند. او سپس بازگشت و کنار مطهری نشست و سوال خود را پرسید.