تاریخ انتشار خبر: ۲۷ , خرداد, ۱۳۹۴ | ۰۵:۴۳:۵۷
کد مطلب : 95899
المصری الیوم؛

قانونی شدن ازدواج دوم موسوم به «ازدواج مدنی»

در این میان هم عده ای به سبب طلاق دادن همسرانشان و ممنوعیت ازدواج دوم ضربه های روحی و اجتماعی بسیاری دیده اند.

به نقل از روزنامه “المصری الیوم”؛ در مسیحیت، ازدواج نشانه محبت خداوند به بشریت است و به وسیله ی این عمل، زن و مرد اتحادی مقدس و غیر قابل انفصال بر قرار می کنند.

 

در واقع، در مسیحیت ازدواج عبارت است از یکی شدن محبت دو شخص که با یکدیگر برای زندگی مشترک همراه با امانت داری متقابل و همکاری متعهد می شوند.

 

بر پایه این گزارش؛ مسیحیان هنگام ازدواج متعهد می شوند که یکی شدن مرد و زن را نشانه آشکاری برای محبت خدا به بشر و محبت مسیح به شاگردانش قرار دهند. به همین علت، مسیحیان ازدواج را التزام و تعهد در طول زندگی می شمارند و با طلاق و تجدید فراش در زمان حیات همسر مخالفند.

 

در این راستا مسیحیان مصر اعتراض خود را به ممنوعیت ازدواج دوم اظهار کردند. از آنجا که ازدواج دوم بنا بر نظر کلیسا در حکم زناست، مردانی که به اسباب مختلف به طلاق دادن زنان خود اقدام کرده اند، به این حکم کلیسا واکنش تندی نشان دادند.

 

۱۵۰۰ حالت طلاق، آخرین آماری است که از مسیحی های مصر گزارش شده که این رقم دولت را برای صادر کردن حکمی وادشت تا «ازدواج مدنی» را برای این عده از مسیحی ها به تصویب برساند ولی با اعتراض هایی از سوی کلیسا همراه شد.

 

در این میان هم عده ای به سبب طلاق دادن همسرانشان و ممنوعیت ازدواج دوم ضربه های روحی و اجتماعی بسیاری دیده اند.