تاریخ انتشار خبر: ۲۶ , بهمن, ۱۳۹۴ | ۱۶:۱۹:۱۰
کد مطلب : 109317

قطار چین به تهران رسید +تصاویر

نخستین قطار ترانزیتی راه ابریشم پس از طی ۱۰ هزار و ۳۹۹ کیلومتر از کشور چین وارد ایستگاه راه آهن تهران شد. انتظار می رود با راه اندازی این قطار فعالیت تجاری و ترانزیتی از طریق خطوط ریلی چین، ترکمنستان، قزاقستان و ایران افزایش قابل توجهی پیدا کند.

نخستین قطار ترانزیتی راه ابریشم پس از طی ۱۰ هزار و ۳۹۹ کیلومتر از کشور چین وارد ایستگاه راه آهن تهران شد. انتظار می رود با راه اندازی این قطار فعالیت تجاری و ترانزیتی از طریق خطوط ریلی چین، ترکمنستان، قزاقستان و ایران افزایش قابل توجهی پیدا کند.

گزارش تصویری: قطار چین به تهران رسید
گزارش تصویری: قطار چین به تهران رسید
گزارش تصویری: قطار چین به تهران رسید
گزارش تصویری: قطار چین به تهران رسید
گزارش تصویری: قطار چین به تهران رسید
گزارش تصویری: قطار چین به تهران رسید
گزارش تصویری: قطار چین به تهران رسید
گزارش تصویری: قطار چین به تهران رسید
گزارش تصویری: قطار چین به تهران رسید
گزارش تصویری: قطار چین به تهران رسید
گزارش تصویری: قطار چین به تهران رسید
گزارش تصویری: قطار چین به تهران رسید
گزارش تصویری: قطار چین به تهران رسید
گزارش تصویری: قطار چین به تهران رسید
گزارش تصویری: قطار چین به تهران رسید