تاریخ انتشار خبر: ۲۷ , فروردین, ۱۳۹۳ | ۱۱:۴۱:۳۵
کد مطلب : 25258
نماینده مردم آبادان :

قطعا با اجرای فاز دوم یک شوک تورمی در بازار به وجود خواهد آمد

جواد سعدون زاده اظهار داشت:اگر این پیش بینی ها که به مبتنی بر قانون هدفمندی یارانه به است دقیق اجرا نشود دو خطر بزرگ ممکن است جامعه ما را در برگیرد خطر اول فشار شکننده و خردکننده بر روی دهک های اسیب پذیر که باید مورد حمایت همه جانبه ما قرار بگیرندو خطر دوم به هدر رفتن منابع آزاد شده از اعمال سیاست های هدفمندی یارانه خواهد بود.

جواد سعدون زاده نماینده مردم آبادان درمجلس شورای اسلامی در گفت وگو با خبرنگار رهیاب در پاسخ   در پاسخ ببه این پرسش که مهم ترین نگرانی و دغدغه در باب مرحله دوم هدفمندی یارانه ها چیست اظهار داشت: مهمترین دغدغه در واقع اجرای دقیق قانون هدفمندی و رسیدگی واقع بینانه به جمعیت هدف که باید مورد عنایت و توجه مجریان فاز دوم هدمندی یارانه ها باشد به این معنا که قطعا با اجرای فاز دوم یک شوک تورمی در بازار به وجود خواهد آمد با صرف نظر از زیاد یا کم بودن این شوک قطعا دهک های پایین جامعه را مورد فشار قرار خواهد داد و عرصه را بر این عزیزان تنگ خواهد کرد.

وی افزود: دولت تا آنجا که ممکن است دهک هایی را که مشمول دریافت یارانه نمی شوند شناسایی و از لیست دریافت رایانه حذف کند و هم چنین دهک هایی که باید مورد حمایت قرار گیرند از این باز توزیع منابع یارانه حمایت خوبی از آنان به عمل آید

نماینده مردم آبادان تصریح کرد: با آزاد شدن منابع یارانه ها قطعا اجرای قانون مبننی بر هزینه کرد دقیق و درست یارانه ها در بخش های پیش بینی شده در متن قانون هدفمندی باید این منابع به دست آمده با مدیریت جهادی و با عزم ملی مورد تاکید مقام معظم رهبری در بخش های بهداشت ،سلامت و تقویت ناوگان حمل و نقل عمومی و بارور کردن ظرفیت های اشتغال برای جوانان هزینه شود.

وی اضافه کرد:اگر این پیش بینی ها که به مبتنی بر قانون هدفمندی یارانه به است دقیق اجرا نشود دو خطر بزرگ ممکن است  جامعه ما را در برگیرد خطر اول فشار شکننده و خردکننده بر روی دهک های اسیب پذیر که باید مورد حمایت همه جانبه ما قرار بگیرندو خطر دوم  به هدر رفتن منابع آزاد شده از اعمال سیاست های هدفمندی یارانه خواهد بود.

جواد سعدون زاده گفت: اگر این مرهم بر روی زخم های پیش بینی شده گذاشته نشود همچنان این جراحت های مزمن در بخش هایی که احساس شده در هدفمندی باید مورد توجه قرار بگیرند بی شک چالش موجود درآن بخش ها ادامه خواهد یافت این در حالی است که با اجرای دقیق و حساب شده فاز دوم هدفمندی مببتی برآمارهای به دست آمده ما بتوانیم گام های بلندی در به فرآیند تحقق اقتصاد مقاومتی بر داریم.

  1. آگاه می‌گه:

    آقای نماینده!
    قضیه ی حراج نیروگاه آبادان فراموش شده انگار!!!
    همه سکوت کرده اند. حق مردم آبادان را بگیرید.