تاریخ انتشار خبر: ۱۷ , خرداد, ۱۳۹۳ | ۱۵:۳۱:۳۱
کد مطلب : 31824

قیمت جدید محصولات ایران خودرو +جدول

آخرین تغییرات قیمت های این جدول مربوط به تاریخ ۱۷ خرداد ماه است.

آخرین تغییرات قیمت های این جدول مربوط به تاریخ ۱۷ خرداد ماه است.

مدل

قیمت بازار

قیمت نمایندگی

تغییرات

تندر ۹۰ (لوگان E1)

۳۰,۴۰۰,۰۰۰

۳۱,۵۵۰,۰۰۰

۵۰۰۰۰۰۰

تندر ۹۰ E2 اتوماتیک

۴۷,۵۰۰,۰۰۰

۴۱,۹۱۶,۰۰۰

۲۰۰۰۰۰

تندر ۹۰ E2 (بنزینی)

۳۹,۴۰۰,۰۰۰

۳۶,۱۵۲,۰۰۰

۱۰۰۰۰۰

تندر ۹۰ E2 (دوگانه)

۴۳.۴۰۰.۰۰۰

رانا EL

۳۳,۲۰۰,۰۰۰

۲۹,۲۰۰,۰۰۰

۲۰۰۰۰۰

رانا LX

۳۴,۴۰۰,۰۰۰

۳۰,۹۶۱,۰۰۰

۱۰۰۰۰۰

سمند LX

۲۹,۳۰۰,۰۰۰

۲۴,۸۰۰,۰۰۰

۵۰۰۰۰۰

EF7 سمند

یورو ۴

۲۹,۵۰۰,۰۰۰

۲۸,۶۳۵,۰۰۰

۲۰۰۰۰۰

سمند LX پایه گازسوز

۳۱,۵۰۰,۰۰۰

۲۹,۸۷۰,۰۰۰

۶۰۰۰۰۰

سمند LX پایه گازسوز (یورو ۴)

۳۲,۵۰۰,۰۰۰

۳۰,۰۷۰,۰۰۰

۱۰۰۰۰۰

سمند SE

۲۵,۸۰۰,۰۰۰

۲۳,۵۸۷,۰۰۰

۱۰۰۰۰۰

سمند سورن ELX

۳۵,۵۰۰,۰۰۰

۳۰,۴۶۷,۰۰۰

۴۰۰۰۰۰

سورن ELX EF7

۳۶,۸۰۰,۰۰۰

۳۵,۷۸۰,۰۰۰

۳۰۰۰۰۰

وانت پژو PU1

وانت پیکان (باردو)

۱۳,۱۰۰,۰۰۰

۱۲,۷۶۹,۰۰۰

۱۰۰۰۰۰

وانت پیکان (باردو) دوگانه سوز

۱۶,۳۰۰,۰۰۰

۱۴,۵۴۶,۰۰۰

۳۰۰۰۰۰