تاریخ انتشار خبر: ۲۵ , آبان, ۱۳۹۳ | ۱۴:۲۴:۴۰
کد مطلب : 54085

قیمت جدید مرغ تعیین شد

یوسفی ادامه داد: براین اساس نرخ خرید هر کیلوگرم مرغ ریز یک کیلویی تا یک و نیم کیلویی تولید خط دو با شرایط شرکت پشتیبانی امور دام ۷۰۰۰ تومان، هر کیلوگرم مرغ تولید خط دو یک کیلو و نیم تا یک کیلو و ۸۰۰ گرمی با همین شرایط ۶۸۵۰ تومان تصویب شد.

ایسنا: رییس انجمن پرورش‌دهندگان مرغ گوشتی گفت: در آخرین جلسه ستاد تنظیم بازار قیمت خرید گوشت مرغ توسط شرکت پشتیبانی امور دام در چهار نرخ جدید تصویب شده و به ۶۵۰۰ تا ۶۸۰۰ تومان افزایش یافت.

محمد یوسفی اظهار کرد: ستاد تنظیم بازار در جلسه دو هفته پیش خود قیمت خرید ۶۱۰۰ تومانی را برای هر کیلوگرم گوشت مرغ منجمد شیرین پاک‌شده مصوب و اعلام کرد اما این قیمت به شدت پایین بود و مورد اعتراض مرغداران قرار گرفت.

وی افزود: در راستای این اعتراض و مخالفت‌ها ستاد تنظیم بازار در جلسه هفته گذشته خود در تاریخ ۲۱ آبان ماه – چهارشنبه – چهار نرخ جدید را برای خرید گوشت مرغ منجمد شیرین پک شده با شرایط مختلف را افزایش داد.

یوسفی ادامه داد: براین اساس نرخ خرید هر کیلوگرم مرغ ریز یک کیلویی تا یک و نیم کیلویی تولید خط دو با شرایط شرکت پشتیبانی امور دام ۷۰۰۰ تومان، هر کیلوگرم مرغ تولید خط دو یک کیلو و نیم تا یک کیلو و ۸۰۰ گرمی با همین شرایط ۶۸۵۰ تومان تصویب شد.

رییس انجمن صنفی پرورش دهندگان مرغ گوشتی کشور گفت: همچنین براساس آخرین مصوبه ستاد تنظیم بازار که در هفته گذشته برگزار شد، هر کیلوگرم مرغ تولید خط یک یک کیلویی تا یک کیلو و نیمی شیرین پک شده کامل ۶۶۵۰ تومان و هر کیلوگرم مرغ تولید خط یک یک کیلو و نیم تا یک کیلو و ۸۰۰ گرمی ۶۵۰۰ تومان خریداری می‌شود.

وی افزود: شرایط شرکت پشتیبانی امور دام برای خرید گوشت مرغ منجمد شیرین پک شده در خط‌ های تولید یک و دو کاملا مشخص بوده و متفاوت است.

یوسفی اظهار کرد: البته این قیمت جدید نیز مورد رضایت تولیدکنندگان نیست چرا که نمی‌تواند پاسخگوی قیمت تمام شده برای آن‌ها باشد و به نظر می رسد باید نرخ‌ خرید شرکت پشتیبانی امور دام در هر یک از چهار مورد تصویب شده حداقل ۵۰۰ تومان افزایش یابد چرا که این شرکت قیمت محصول خود را بدون سود به بازار عرضه می کند.