تاریخ انتشار خبر: ۱۲ , مهر, ۱۳۹۳ | ۰۹:۴۴:۲۹
کد مطلب : 48468

قیمت خودرو امروز ۹۳/۰۷/۱۲

قیمت امروز انواع خودرو در بازار به شرح زیر می باشد.

وانت باردو ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰.۰۰۰۰%
وانت باردو . دوگانه سوز ۱۵۷,۰۰۰,۰۰۰ ۰.۰۰۰۰%
سمند SE- تک ایربگ ۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰.۰۰۰۰%
سمند SE – دو ایربگ ۲۶۶,۰۰۰,۰۰۰ ۰.۰۰۰۰%
سمند LX- تک ایربگ ۲۸۶,۰۰۰,۰۰۰ ۰.۰۰۰۰%
سمند LX- دو ایربگ ۲۹۳,۰۰۰,۰۰۰ ۰.۰۰۰۰%
سمند EF۷ – تک ایربگ ۲۸۹,۰۰۰,۰۰۰ ۰.۰۰۰۰%
سمندEF۷ -دو ایربگ ۲۹۴,۰۰۰,۰۰۰ ۰.۰۰۰۰%
سمند EF۷ . دوگانه سوز – دو ایربگ ۳۱۳,۰۰۰,۰۰۰ ۰.۰۰۰۰%
سمند EF۷ . دوگانه سوز – دو ایربگ (مالتی پلکس) ۳۱۶,۰۰۰,۰۰۰ ۰.۰۰۰۰%
سمند سورن ELX با موتورEF۷ – دو ایربگ ۳۶۱,۰۰۰,۰۰۰ ۰.۰۰۰۰%
پژو GLX ۴۰۵ ۲۷۶,۰۰۰,۰۰۰ ۰.۰۰۰۰%
پژو GLX ۴۰۵ یورو ۴ . ۲ ایربگ . داشبورد جدید ۲۹۳,۰۰۰,۰۰۰ ۰.۰۰۰۰%
پژو GLX ۴۰۵ دوگانه سوز ۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰ ۰.۰۰۰۰%
پژو GLX ۴۰۵ دوگانه سوز . دو ایربگ ۳۱۴,۰۰۰,۰۰۰ ۰.۰۰۰۰%
پژو SLX ۴۰۵ ۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰ ۰.۰۰۰۰%
پژو SLX ۴۰۵ یورو ۴. ۲ایربگ .داشبورد جدید ۳۱۸,۰۰۰,۰۰۰ ۰.۰۰۰۰%
پژو پارس سال ۳۴۷,۰۰۰,۰۰۰ ۰.۰۰۰۰%
پژو پارس یورو ۴ . ۲ ایربگ . داشبورد جدید ۳۷۷,۰۰۰,۰۰۰ ۰.۰۰۰۰%
پژو پارس . دوگانه سوز ۳۷۲,۰۰۰,۰۰۰ ۰.۰۰۰۰%
پژو پارس- دوگانه سوز – داشبورد جدید ۳۹۳,۰۰۰,۰۰۰ ۰.۰۰۰۰%
پژو پارس LX ۳۹۴,۰۰۰,۰۰۰ ۰.۰۰۰۰%
پژو پارس LX . داشبورد جدید . ۲ ایربگ ۴۱۸,۰۰۰,۰۰۰ ۰.۰۰۰۰%
پژو پارس ELX دو ایربگ ۴۱۲,۰۰۰,۰۰۰ ۰.۰۰۰۰%
پژو پارس ELX تک ایربگ ۳۹۲,۰۰۰,۰۰۰ ۰.۰۰۰۰%
پژو پارس اتوماتیک . ۲ ایربگ . ۱.۸ ۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ۰.۰۰۰۰%
پژو پارس اتوماتیک . ۲ ایربگ . ۲.۰ ۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰.۰۰۰۰%
پژو ۲۰۶ . تیپ ۲ ۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰ ۰.۰۰۰۰%
پژو ۲۰۶ صندوقدار . تیپ V۸ . کد ۲۷۴۲۴ ۳۶۹,۰۰۰,۰۰۰ ۰.۰۰۰۰%
رنو تندر E۲ ۳۸۸,۰۰۰,۰۰۰ ۰.۰۰۰۰%
رنو تندر اتوماتیک E۲ ۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰.۰۰۰۰%
وانت دیزل – فوتون ۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰.۰۰۰۰%
سوزوکی ویتارا دنده ای کلاس ۸ ۰.۰۰۰۰%
سوزوکی ویتارا اتومات کلاس ۸ ۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰.۰۰۰۰%
پراید ۱۵۱ LE ۰.۰۰۰۰%
پراید ۱۵۱ TL ۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰.۰۰۰۰%
پراید ۱۵۱ SL ۱۵۹,۰۰۰,۰۰۰ ۰.۰۰۰۰%
پراید ۱۳۲ TL ۱۸۸,۰۰۰,۰۰۰ ۰.۰۰۰۰%
پراید ۱۳۲ TL پایه گازسوز ۲۰۷,۰۰۰,۰۰۰ ۰.۰۰۰۰%
پراید ۱۳۲ SE . پایه گازسوز ۲۱۴,۰۰۰,۰۰۰ ۰.۰۰۰۰%
پراید ۱۴۱ SE ۱۸۲,۰۰۰,۰۰۰ ۰.۰۰۰۰%
پراید ۱۱۱ SE ۲۰۲,۰۰۰,۰۰۰ ۰.۰۰۰۰%
پراید ۱۱۱ EX ۱۹,۸۰۰,۰۰۰ ۰.۰۰۰۰%
پراید SE ۱۳۱(رنگ سفید) ۱۹۴,۰۰۰,۰۰۰ ۰.۰۰۰۰%
سایپا SE ۱۳۱ ( تنوع رنگ ) ۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ ۰.۰۰۰۰%
پراید SE ۱۳۱ گازسوز ۲۱۳,۰۰۰,۰۰۰ ۰.۰۰۰۰%
پراید TL ۱۳۱ ۱۸۸,۰۰۰,۰۰۰ ۰.۰۰۰۰%
پراید TL ۱۳۱ پایه گازسوز(رنگ سفید) ۲۰۴,۰۰۰,۰۰۰ ۰.۰۰۰۰%
TL ۱۳۱ پایه گازسوز(تنوع رنگ) ۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰ ۰.۰۰۰۰%
تیبا EX یورو ۴ ۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰ ۰.۰۰۰۰%
تیبا SX یورو ۴ ( رنگ سفید ) ۲۳۹,۵۰۰,۰۰۰ ۰.۰۰۰۰%
تیبا SX یورو ۴ ( تنوع رنگ ) ۲۴۲,۵۰۰,۰۰۰ ۰.۰۰۰۰%
تیبا SX یورو ۴ . دوگانه سوز ۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰ ۰.۰۰۰۰%
تیبا ۲ – هاچ بک SX ۲۶۸,۰۰۰,۰۰۰ ۰.۰۰۰۰%
وانت زامیاد ۲۴ ۲۷۸,۰۰۰,۰۰۰ ۰.۰۰۰۰%
وانت زامیاد ۲۴ گازسوز ۳۰۱,۰۰۰,۰۰۰ ۰.۰۰۰۰%
وانت زامیاد ۲۴ دیزل ۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰ ۰.۰۰۰۰%
وانت شوکا ۲۵۸,۷۰۰,۰۰۰ ۰.۰۰۰۰%
وانت شوکا گازسوز ۲۶۴,۲۰۰,۰۰۰ ۰.۰۰۰۰%
زوتی. اس ۳۰۰ ۷۴۴,۰۰۰,۰۰۰ ۰.۰۰۰۰%
برلیانس- V۵ ۱,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰.۰۰۰۰%
کولیوس تیپ ۱ ۱,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰.۰۰۰۰%
کولیوس تیپ ۲ ۱,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰.۰۰۰۰%
نیسان تینا HIGH ۰.۰۰۰۰%
نیسان قشقایی HIGH ۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰.۰۰۰۰%
مگان ۲۰۰۰ تیپ ۱ ۰.۰۰۰۰%
مگان ۲۰۰۰ تیپ ۲ ۱,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰.۰۰۰۰%
مگان ۲۰۰۰ دنده ای ۰.۰۰۰۰%
مگان ۱۶۰۰ تیپ ۲ ۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰.۰۰۰۰%
رنو تندر E۱ ۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰.۰۰۰۰%
رنو پارس تندر ۴۰۷,۰۰۰,۰۰۰ ۰.۰۰۰۰%
پیکاپ تک کابین ۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰.۰۰۰۰%
پیکاپ دو کابین DX یورو ۴ ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰.۰۰۰۰%
پیکاپ ریچ دوکابین دو دف ۷۱۳,۰۰۰,۰۰۰ ۰.۰۰۰۰%
لیفان X۶۰ ۶۳۹,۰۰۰,۰۰۰ ۰.۰۰۰۰%
لیفان ۶۲۰ موتور ۱.۸ ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰.۰۰۰۰%
جک توجوی هاچ بک J۳ ۳۳۹,۹۰۰,۰۰۰ ۰.۰۰۰۰%
جک توجوی صندوقدار ۳۵۵,۶۰۰,۰۰۰ ۰.۰۰۰۰%
جک J۵ اتوماتیک ۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰.۰۰۰۰%
لوبو ۰.۰۰۰۰%
مزدا۲ . فول ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰.۰۰۰۰%
مزدا۳ . تیپ ۳صندق دار ۰.۰۰۰۰%
مزدا۳ . تیپ ۴ صندوق دار ۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰.۰۰۰۰%
مزدا۳ . تیپ ۴ هاچ بک ۰.۰۰۰۰%
مزدا۳ با موتور ۱.۶ ۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰ ۰.۰۰۰۰%
مزدا۶ . فول ۲۰۱۴ ۰.۰۰۰۰%
وانت مزدا تک کابین ۳۹۶,۰۰۰,۰۰۰ ۰.۰۰۰۰%
وانت مزدا تک کابین گازسوز ۴۲۶,۰۰۰,۰۰۰ ۰.۰۰۰۰%
وانت مزدا ۲ کابین ۴۲۸,۰۰۰,۰۰۰ ۰.۰۰۰۰%
وانت مزدا ۲ کابین دوگانه سوز ۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰ ۰.۰۰۰۰%
بسترون . آسا B۵۰ ۶۷۹,۰۰۰,۰۰۰ ۰.۰۰۰۰%
وانت کاپرا تک کابین ۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰.۰۰۰۰%
وانت کاپرا دوکابین . تک دیفرانسیل ۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰.۰۰۰۰%
وانت کاپرا دوکابین . دو دیفرانسیل ۷۱۱,۰۰۰,۰۰۰ ۰.۰۰۰۰%