تاریخ انتشار خبر: ۶ , مهر, ۱۳۹۳ | ۰۹:۵۴:۲۱
کد مطلب : 47102

قیمت طلا و سکه در بازار ۹۳/۰۷/۰۶

قیمت طلا و سکه امروز در بازار به شرح زیر می باشد.

 
 
قیمت طلا و سکه در بازار ۹۳/۰7/06

 

 
 
قیمت طلا قیمت زنده تغییر? کمترین? بیشترین? زمان  
انس طلادلار ۱,۲۲۰.۴۰ (۰%) ۰ ۱,۲۲۰.۴۰ ۱,۲۲۰.۴۰ ۵ مهر  
مثقال طلا ۴,۱۶۰,۰۰۰ (۰%) ۰ ۴,۱۰۵,۰۰۰ ۴,۱۶۰,۰۰۰ ۵ مهر  
گرم طلای ۱۸ ۹۵۹,۴۳۰ (۰%) ۰ ۹۴۶,۷۵۰ ۹۵۹,۴۳۰ ۵ مهر  
گرم طلای ۲۴ ۱,۲۷۸,۹۳۰ (۰%) ۰ ۱,۲۶۲,۰۲۰ ۱,۲۷۸,۹۳۰ ۵ مهر  
انس نقرهدلار ۱۷.۶۶ (۰%) ۰ ۱۷.۶۳ ۱۷.۶۶ ۵ مهر  
قیمت سکه قیمت زنده تغییر? کمترین? بیشترین? ارزش طلا? زمان  
بهار آزادی ۹,۳۵۵,۰۰۰ (۰%) ۰ ۹,۲۴۵,۰۰۰ ۹,۳۵۵,۰۰۰ ۹,۳۰۴,۸۷۶ ۵ مهر  
امامی ۹,۳۶۰,۰۰۰ (۰%) ۰ ۹,۲۷۰,۰۰۰ ۹,۳۶۰,۰۰۰ ۹,۳۰۴,۸۷۶ ۵ مهر  
نیم ۴,۷۱۰,۰۰۰ (۰%) ۰ ۴,۶۶۰,۰۰۰ ۴,۷۱۵,۰۰۰ ۴,۶۵۶,۸۶۷ ۵ مهر  
ربع ۲,۶۷۵,۰۰۰ (۰%) ۰ ۲,۶۴۵,۰۰۰ ۲,۶۸۵,۰۰۰ ۲,۳۳۳,۴۳۳ ۵ مهر  
گرمی ۱,۷۲۵,۰۰۰ (۰%) ۰ ۱,۷۱۰,۰۰۰ ۱,۷۲۵,۰۰۰ ۱,۱۵۲,۸۵۹ ۵ مهر  
بازار جهانی قیمت به دلار تغییر? کمترین بیشترین زمان  
انس پلاتین ۱,۲۹۷.۰۰ (۰%) ۰ ۱,۲۹۶.۰۰ ۱,۲۹۷.۰۰ ۵ مهر  
انس پالادیوم ۷۷۲.۰۰ (۰%) ۰ ۷۷۲.۰۰ ۷۷۸.۰۰ ۵ مهر  
نفت سبک ۹۳.۵۴ (۰%) ۰ ۹۳.۵۴ ۹۳.۵۴ ۵ مهر