تاریخ انتشار خبر: ۸ , دی, ۱۳۹۳ | ۰۹:۵۲:۰۰
کد مطلب : 62486

قیمت نهایی خودروی دنا تعیین شد

مرکز ملی رقابت براساس فرمول شورای رقابت قیمت نهایی دنا را ۴۲ میلیون تومان اعلام کرد.

بر اساس دستورالعمل تنظیم قیمت خودروی دنا مصوب دویست و ششمین حلسه شورای رقابت مورخ ۹۳/۰۹/۱۹، مرکز ملی رقابت اقدام به محاسبه قیمت خودروی دنا نمود.

بر همین این اساس سقف قیمت مصرف کننده خودروی دنا برابر ۴۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان اعلام می گردد.

منبع: تسنیم