تاریخ انتشار خبر: ۱۱ , آذر, ۱۳۹۴ | ۰۹:۲۶:۵۹
کد مطلب : 104163

لحظه انفجار در متروی استانبول + فیلم

انفجار در متروی استانبول،باعث توقف حرکت قطارها و زخمی شدن چند نفر شد.

،  انفجار در متروی استانبول،باعث توقف حرکت قطارها و زخمی شدن چند نفر شد.

۰۰:۰۰ ۰۰:۴۸

spaceplay / pause

qunload | stop

ffullscreen

shift + slower / faster

volume

mmute

seek

 . seek to previous

۱۲۶ seek to 10%, 20% … ۶۰%

دانلود