تاریخ انتشار خبر: ۲۷ , تیر, ۱۳۹۵ | ۱۹:۱۹:۱۵
کد مطلب : 119739
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند تاکید کرد؛

لزوم تشکیل ادارات واحد با نظارت وزارتخانه ها در منطقه آزاد اروند

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند بر لزوم تشکیل ادارات واحد با نظارت وزارتخانه های مربوطه در این منطقه تاکید کرد.

اسماعیل زمانی منطقه آزاد اروند

اسماعیل زمانی با اشاره وسعت منطقه آزاد اروند (کل شهرهای آبادان و خرمشهر) و فراوانی دستگاه های اجرایی موجود در آن اظهار کرد: با توجه به ضرورت ایجاد هماهنگی و همگرایی میان این ادارات، به وزرا پیشنهاد تشکیل ادارات واحد تحت نام «اروند» را با نظارت وزارتخانه های مربوطه ارائه شد.

وی افزود: به رغم مواجه اعمال حاکمیت در منطقه آزاد اروند (با توجه به ماده ۱۱۲ برنامه پنجم توسعه چگونگی اداره مناطق آزاد کشور) با مقاومت بسیار، توانستیم این فرآیند را آهسته و برنامه ریزی شده به سمت و سوی تبادل و همفکری و همگرایی میان دستگاههای اجرایی موجود در منطقه به پیش ببریم.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند اضافه کرد: در زمان حاضر حدود ۱۲۰ دستگاه اجرایی دولتی در شهرهای آبادان و خرمشهر مشغول فعالیت هستند که بی شک هماهنگی و مدیریت میان آنها، اندکی دشوار خواهد بود، از این رو تشکیل ادارات واحد یک ضرورت اجتناب ناپذیر است.

زمانی، توسعه جغرافیایی این منطقه (قرار گرفتن شهرهای آبادان و خرمشهر در محدوده منطقه آزاد اروند) را فرصتی مطلوب برای ایجاد فضای پویا و متحرک برای فعالیتهای اقتصادی خواند و تصریح کرد: اگر چه گسترش جغرافیای منطقه مشکلاتی را در پی داشت اما فراهم شدن زمینه پویایی در فضای کسب و کار و معیشت از جمله مزایتهای مهم و قابل اشاره در این پیوند بود.

نحوه ارزیابی زیست محیطی صنایع

وی در بخش دیگری از سخنان خود در خصوص نحوه ارزیابی زیست محیطی صنایع در منطقه آزاد اروند گفت: ارزیابی زیست محیطی در منطقه آزاد اروند در دو بخش صنایع بزرگ و صنایع کوچک انجام می شود که حوزه اختیارات، بررسی، ارزیابی و تصمیم گیری در مورد صنایع بزرگ بر عهده سازمان محیط زیست کشور و در خصوص صنایع غیرسنگین و کوچک این امر بر عهده سازمان منطقه آزاد اروند و کمیته ارزیابی منطقه نهاده شده است.

به گفته زمانی، عمده فعالیت کمیته ارزیابی زیست محیطی سازمان منطقه آزاد اروند در خصوص ارزیابی صنایع کوچک و محلی است و این در حالیست که کار بررسی و ارزیابی پروژه هایی همچون کارخانه های فولاد را سازمان محیط زیست کشور انجام و مجوزهای مربوطه را صادر می کند.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند در بخش دیگری از سخنان خود در خصوص طرح جامع و تفضیلی منطقه آزاد اروند افزود: در زمان حاضر کار مطالعه، طراحی، تدوین و اجرای دقیق این طرح با توجه به موقعیت جدید منطقه آزاد اروند و تسری آن به کل شهرهای آبادان و خرمشهر توسط شرکت «ره شهر» در حال انجام است.

وی در پایان، از پیشرفت و آبادانی منطقه، تامین رفاه و بهبود وضعیت اقتصادی مردمبه عنوان یکی از رسالتهای مهم سازمان منطقه آزاد اروند خواند و اظهار کرد: از هیچ تلاش و کوششی در جهت تعالی همه جانبه سطح رفاه و معیشت مردم شهرستان های آبادان و خرمشهر فروگذار نمی کنیم.

منبع: مهر