تاریخ انتشار خبر: ۵ , بهمن, ۱۳۹۳ | ۱۰:۳۴:۲۲
کد مطلب : 69873

ماجرای ممنوع‌الملاقات شدن امام خمینی+تصاویر

پزشکان از رفع خطر، اما ممنوع الملاقات بودن امام تا چند روز خبر دادند. برگزاری مجالس دعا برای بازگشت سلامتی رهبر کبیر انقلاب، تا مدت‌ها ادامه داشت.

در روزهای آغازین بهمن ۱۳۵۸، خبر سکته قلبی امام خمینی در قم و بستری شدن ایشان در بیمارستان قلب تهران منتشر شد و بسیاری از رویدادهای کشور را تحت الشعاع خویش قرار داد.

پزشکان از رفع خطر، اما ممنوع الملاقات بودن امام تا چند روز خبر دادند. برگزاری مجالس دعا برای بازگشت سلامتی رهبر کبیر انقلاب، تا مدت‌ها ادامه داشت. تصاویری که پیش روی دارید امام خمینی را در روزهای بستری شدن در بیمارستان قلب نشان می دهد.

بهمن 1358، امام خمینی در بیمارستان قلب تهران

بهمن ۱۳۵۸، امام خمینی در بیمارستان قلب تهران
بهمن 1358، امام خمینی در بیمارستان قلب تهران

بهمن ۱۳۵۸، امام خمینی در بیمارستان قلب تهران
بهمن 1358، امام خمینی به اتفاق مرحوم حاج سید احمد خمینی در بیمارستان قلب تهران

بهمن ۱۳۵۸، امام خمینی به اتفاق مرحوم حاج سید احمد خمینی در بیمارستان قلب تهران
بهمن 1358، امام خمینی به اتفاق مرحوم حاج سید احمد خمینی در بیمارستان قلب تهران

بهمن ۱۳۵۸، امام خمینی به اتفاق مرحوم حاج سید احمد خمینی در بیمارستان قلب تهران
بهمن 1358، امام خمینی به اتفاق خانواده و نزدیکان در بیمارستان قلب تهران

بهمن ۱۳۵۸، امام خمینی به اتفاق خانواده و نزدیکان در بیمارستان قلب تهران
بهمن 1358، امام خمینی به اتفاق خانواده و نزدیکان در بیمارستان قلب تهران

بهمن ۱۳۵۸، امام خمینی به اتفاق خانواده و نزدیکان در بیمارستان قلب تهران
بهمن 1358، امام خمینی به اتفاق خانواده و نزدیکان در بیمارستان قلب تهران

بهمن ۱۳۵۸، امام خمینی به اتفاق خانواده و نزدیکان در بیمارستان قلب تهران
بهمن 1358، امام خمینی به اتفاق خانواده و نزدیکان در بیمارستان قلب تهران

بهمن ۱۳۵۸، امام خمینی به اتفاق خانواده و نزدیکان در بیمارستان قلب تهران
بهمن 1358، امام خمینی به اتفاق مرحوم حاج سید احمد خمینی در بیمارستان قلب تهران

بهمن ۱۳۵۸، امام خمینی به اتفاق مرحوم حاج سید احمد خمینی در بیمارستان قلب تهران
ترخیص امام خمینی از بیمارستان قلب و حرکت به سمت محل اقامت در خیابان دربند تهران

ترخیص امام خمینی از بیمارستان قلب و حرکت به سمت محل اقامت در خیابان دربند تهران