تاریخ انتشار خبر: ۴ , بهمن, ۱۳۹۳ | ۱۷:۲۵:۱۷
کد مطلب : 69694

ماشین مشدی ممدلی+تصاویر

مشتی ممدلی، سورچی و شوفر مشهوری در تهران قدیم بود. در فرهنگ عامه ایران، داستان‌ها، ترانه‌ها و روایت‌هایی در مورد او وجود دارد، که شاید همه آن‌ها منطبق بر واقعیت نباشند. به نظر می‌رسد که هیچ عکسی از وی در دست نیست. ماشین مشتی ممدلی در اصطلاح ایرانیان به خودرویی شخصی گفته می‌شود که قدیمی و اسقاط است و ایرادات فراوانی داشته، ولی هم‌چنان با آن می‌رانند.

غلامحسین غفاری و حسنعلی نصرت‌السلطنه با تعدادی از دوستان و اتومبیلی که در تراکم سلفی بگیران ناپدید شده است!

غلامحسین غفاری و حسنعلی نصرت‌السلطنه با تعدادی از دوستان و اتومبیلی که در تراکم سلفی بگیران ناپدید شده است!
رضاخان سردارسپه در جلو عمارت چهل ستون اصفهان، هنگام استقبال از احمدشاه در سفر دوم فرنگ

رضاخان سردارسپه در جلو عمارت چهل ستون اصفهان، هنگام استقبال از احمدشاه در سفر دوم فرنگ
سرهنگ حسن بقایی با سه تن از افسران لشکر آذربایجان در تبریز، در اولین اتومبیل نظامیان

سرهنگ حسن بقایی با سه تن از افسران لشکر آذربایجان در تبریز، در اولین اتومبیل نظامیان
ماشین بارکش و مسافرکش لاری که از بدترین و مردم آزارترین نوع مسافرکشهای اولیه بود

ماشین بارکش و مسافرکش لاری که از بدترین و مردم آزارترین نوع مسافرکشهای اولیه بود
نظامیان ندار هم برای به دست آوردن آبرو در اتومبیلی دکوری در خیابان لاله‌زار تصویری به یادگار انداخته اند. امری که تا سالها انجام می شد و به مردم کوچه و بازار هم سرایت کرد

نظامیان ندار هم برای به دست آوردن آبرو در اتومبیلی دکوری در خیابان لاله‌زار تصویری به یادگار انداخته اند. امری که تا سالها انجام می شد و به مردم کوچه و بازار هم سرایت کرد
خانواده همسر روسی مرتضی یزدان پناه در سفر به ایران با اتومبیلی شبیه وانت در ایران سفر کردند

خانواده همسر روسی مرتضی یزدان پناه در سفر به ایران با اتومبیلی شبیه وانت در ایران سفر کردند
غلامعلی عزیزالسلطان (ملیجک) با همسر و فرزندش در کنار اتومبیل و راننده اش

غلامعلی عزیزالسلطان (ملیجک) با همسر و فرزندش در کنار اتومبیل و راننده اش
اقامتگاهی با چند ماشین گرانقیمت سلطنتی، به نظر می‌رسد در سمت راست محمدرضای ولیعهد نوجوان با تبختر در حال قدم زدن است

اقامتگاهی با چند ماشین گرانقیمت سلطنتی، به نظر می‌رسد در سمت راست محمدرضای ولیعهد نوجوان با تبختر در حال قدم زدن است
علی امینی در کنار اتومبیل خانوادگی در سفر به فرنگ

علی امینی در کنار اتومبیل خانوادگی در سفر به فرنگ
راه شوسه قافلانکوه و عبور عبدالله طهماسبی با اتومبیل از آن

راه شوسه قافلانکوه و عبور عبدالله طهماسبی با اتومبیل از آن
ترافیک میدان توپخانه در تقاطع ناصریه و چراغ برق و تلاقی درشکه و ماشین، در ابتدای دوره رضاشاهی

ترافیک میدان توپخانه در تقاطع ناصریه و چراغ برق و تلاقی درشکه و ماشین، در ابتدای دوره رضاشاهی
ماشینی عجیب و زیبا متعلق به خاندان زاهدی که خود از واردکنندگان اصلی اتومبیل در ایران تحت لوای شرکت کازداما بود

ماشینی عجیب و زیبا متعلق به خاندان زاهدی که خود از واردکنندگان اصلی اتومبیل در ایران تحت لوای شرکت کازداما بود
دو دستگاه کامیون لاری که در ابتدای دوره رضاشاه به عنوان ماشین باری و مسافربری با اعمال شاقه استفاده می‌شد

دو دستگاه کامیون لاری که در ابتدای دوره رضاشاه به عنوان ماشین باری و مسافربری با اعمال شاقه استفاده می‌شد
سبزه میدان و ساختمان تازه تاسیس بانک ملی بازار و چگونگی ترافیک خیابان بوذرجمهری در اواسط سلطنت رضاشاه

سبزه میدان و ساختمان تازه تاسیس بانک ملی بازار و چگونگی ترافیک خیابان بوذرجمهری در اواسط سلطنت رضاشاه
طهران 1315 عکس یادگاری با اتومبیلی به نسبت گرانقیمت

طهران ۱۳۱۵ عکس یادگاری با اتومبیلی به نسبت گرانقیمت
راه شمیران به طهران 1325 عزیزالله قدسی با خانواده

راه شمیران به طهران ۱۳۲۵ عزیزالله قدسی با خانواده
اسدالله علم در کنار اتومبیلش

اسدالله علم در کنار اتومبیلش
تصادفی به نسبت شدید در دهه بیست، از معضلات ناگزیر اضافه شدن اتومبیل به زندگی ایرانیان

تصادفی به نسبت شدید در دهه بیست، از معضلات ناگزیر اضافه شدن اتومبیل به زندگی ایرانیان
محمدرضا پهلوی و فوزیه با اتومبیل سلطنتی در شمشک

محمدرضا پهلوی و فوزیه با اتومبیل سلطنتی در شمشک
ورود تبلیغات محیطی بر بدنه اتومبیلهای اولیه در ایران، تبلیغ رادیو مولارد

ورود تبلیغات محیطی بر بدنه اتومبیلهای اولیه در ایران، تبلیغ رادیو مولارد
خط اتوبوسرانی جاپلق ـ نورآباد در روستاهای ایران و استفاده روستاییان از این مظهر تمدن

خط اتوبوسرانی جاپلق ـ نورآباد در روستاهای ایران و استفاده روستاییان از این مظهر تمدن
کامیونت خدمات عمومی در طهران قدیم در حالی که کارگران به روش قاجاری و بدون امکانات اولیه و حتی کفش به کارگری مشغولند

کامیونت خدمات عمومی در طهران قدیم در حالی که کارگران به روش قاجاری و بدون امکانات اولیه و حتی کفش به کارگری مشغولند
عکس یادگاری اردشیر زاهدی با اتومبیل مرکوری، وی نیز مانند پدرش اتومبیل بازی قهار بود

عکس یادگاری اردشیر زاهدی با اتومبیل مرکوری، وی نیز مانند پدرش اتومبیل بازی قهار بود
تظلم‌خواهی به سبک جدید، انداختن خود به زیر ماشین مقامات، در این تصویر شخصی خود را جلو اتومبیل محمدرضا پهلوی در میدان جلالیه (پارک لاله فعلی) انداخته است. در تصویر امیرتیمور کلالی و عباس گرزن دیده می شوند

تظلم‌خواهی به سبک جدید، انداختن خود به زیر ماشین مقامات، در این تصویر شخصی خود را جلو اتومبیل محمدرضا پهلوی در میدان جلالیه (پارک لاله فعلی) انداخته است. در تصویر امیرتیمور کلالی و عباس گرزن دیده می شوند
اتومبیل شماره 1 دربار

اتومبیل شماره ۱ دربار
نمایشگاه شرکت اوپل در خیابان فردوسی تهران در دهه چهل شمسی، اوج ماشینهای هشت و شش سیلندر در ایران

نمایشگاه شرکت اوپل در خیابان فردوسی تهران در دهه چهل شمسی، اوج ماشینهای هشت و شش سیلندر در ایران
تعدادی از کلاه مخملیهای میادین تهران همراه با حسین خداداد سوار بر اتومبیلی کروکی در محوطه کازینوی رامسر

تعدادی از کلاه مخملیهای میادین تهران همراه با حسین خداداد سوار بر اتومبیلی کروکی در محوطه کازینوی رامسر
آفتابه لگن هفت دست، شام و ناهار هیچی؛ جاده ناهموار و خاکی شمیران و حضور اتومبیلهای آخرین مدل

آفتابه لگن هفت دست، شام و ناهار هیچی؛ جاده ناهموار و خاکی شمیران و حضور اتومبیلهای آخرین مدل
خیابان سعدی تهران رو به میدان مخبرالدوله، اتومبیلها به جای پارک کردن در کنار خیابان در میان آن پارک کرده اند؛ و این از عجایب تغییرات قوانین راهنمایی و رانندگی ماست

خیابان سعدی تهران رو به میدان مخبرالدوله، اتومبیلها به جای پارک کردن در کنار خیابان در میان آن پارک کرده اند؛ و این از عجایب تغییرات قوانین راهنمایی و رانندگی ماست
سالگرد تولد ژیان!

سالگرد تولد ژیان!