تاریخ انتشار خبر: ۱۰ , تیر, ۱۳۹۵ | ۲۲:۲۶:۱۸
کد مطلب : 116511

متهم پرونده فساد در فوتبال آزاد شد

یکی از اعضای فدراسیون فوتبال پس از یک ماه بازداشت موقت، امروز با صدور قرار وثیقه آزاد شد.

 یکی از اعضای فدراسیون فوتبال پس از یک ماه بازداشت موقت، امروز با صدور قرار وثیقه آزاد شد.

به گزارش باشگاه خبرنگاران، متهم پرونده فساد در فوتبال پس از یک ماه بازداشت موقت، امروز باصدور قرار وثیقه به مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان و تودیع آن آزاد شد.

پرونده اتهامی او کماکان در شعبه ویژه ورزش مفتوح و در حال تکمیل تحقیقات است.